Iformujemy, że od dnia 1 września 2017 zmienił się cennik i regulamin korzystania z posiłków w Spółdzielni Socjalnej PRIMA. 

Reulamin i cennik w formacie pdf dostępne są tutaj.